۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*کارگزاری سهام بارز

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

خگستر

۳۷۷۹

۴۳۰۰

آزادسازی قیمت خودرو

۱۰

کوتاه مدت

سپاها

۱۰,۰۰۰

۱۱۰۰۰

نسبت قیمت به درآمد خوب

۲۰

میان مدت

غپینو

۲۵۳۳

۳۰۵۰

نسبت قیمت به درآمد خوب

۱۵

میان مدت

کروی

۱۹۹۹۰

۲۴۰۰۰

نسبت قیمت به درآمد مناسب/ رشد دلار و روی جهانی

۱۵

بلند مدت

حکشتی

۲۴۱۲۰

۳۰۰۰۰

افزایش چشمگیر درآمدهای عملیاتی

۲۰

بلند مدت

کحافظ


۵۰۳۰

۷۰۰۰

افتتاح طرح های توسعه

۲۰

*سبدگردان آرمان اقتصاد

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

ولصنم

۳.۱۴۱

۵.۰۰۰

p/e پایین و تقسیم سود بالا

۱۰%

کوتاه مدت

وکادو

۱۳.۵۶۰

۱۵.۰۰۰

p/e پایین و اصلاح قیمتی زیاد

۱۰%

میان مدت

صبا

۳.۱۲۱

۵.۰۰۰

p/e پایین و تقسیم سود بالا

۲۰%

میان مدت

واتی

۸.۵۲۰

۱۲.۰۰۰

p/e  پایین و احتمال فروش شیران

۲۰%

بلند مدت

رمپنا

۱۴.۱۳۰

۳۰.۰۰۰

ارزش جایگزینی بالا

۲۰%

بلند مدت

تاصیکو

۹.۱۰۰

۱۲.۰۰۰

p/e پایین و تقسیم سود بالا

۲۰%

*سبدگردان ارزش آفرینان پاسارگاد

افق زمانی

نماد

قیمت روز-ریال

هدف قیمتی-ریال

پتانسیل های نماد

وزن در پرتفوی

 بلند مدت

کساوه

       ۳۷,۴۵۰     

       ۴۵,۰۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی

۱۵%

بلند مدت

حکشتی

       ۲۴,۱۲۰     

       ۳۰,۰۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی

۱۵%

 بلند مدت

 پالایش

       ۹۸,۰۳۰     

      ۱۳۰,۰۰۰     

 فاصله با اهمیت از ارزش ذاتی 

۱۵%

بلند مدت

غمینو

         ۶,۸۸۰     

         ۹,۰۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی

۱۵%

 بلند مدت

 شیراز

       ۷۸,۷۳۰     

      ۱۰۰,۰۰۰     

 وضعیت مناسب بنیادی

۲۰%

بلند مدت

جوین

         ۵,۲۵۳     

         ۶,۵۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی

۲۰%

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۹,۲۳۰

۱۳,۰۰۰

چشم‌انداز مثبت صنعت؛ وضعیت بنیادی خوب شرکت

۲۵

شستا

۸۳۸    

۱,۳۰۰

بهبود سودآوری

۱۵

بلندمدت

وغدیر

۱۶,۱۵۰ 

۲۰,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV ؛ تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۵

پترول

۱,۹۳۴    

۲,۵۰۰

پایین بودن P/NAV

۱۰

سپاها

۱۰,۰۰۰ 

۱۳,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

تنوع پورتفوی و ریسک پایین

۱۵

*سبدگردان اکسیژن

نماد

قیمت روز

 (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

توضیحات

وزن پرتفوی

کوتاه‌مدت

غدیس

۱۰.۰۱۰

۱۳.۰۰۰

سودآوری مناسب در شش‌ماهه اول و شکست خط روند نزولی میان‌مدت

۱۰٪

میان‌مدت

غبشهر

۲.۵۰۴

۳.۵۰۰

آزادسازی نرخ فروش و رشد سودآوری، P/S و P/E مناسب

۲۵٪

میان‌مدت

تفارس

۴.۹۹۹

۷.۰۰۰

پتانسیل توسعه فعالیت‌ها و رشد سودآوری

۱۵٪

بلندمدت

پترول

۱.۹۳۴

۲.۸۰۰

پتانسیل صنعت پتروشیمی به واسطه رشد دلار ، بهره‌برداری  از طرح‌ها و نسبت P/NAV مناسب

۲۵٪

بلندمدت

پالایش

۹۸.۰۳۰

۱۳۰.۰۰۰

پتانسیل صنعت پالایش و نسبت P/NAV مناسب

۲۵٪

*سبدگردان خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

غمینو

۶,۸۸۰

۸,۵۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد با توجه به تکمیل طرح توسعه در سال جاری

۲۰

میان مدت

خاور

۲,۱۵۵

۲,۷۰۰

وضعبت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد با توجه به افزایش تولید و فروش در سال جاری

۱۰

میان مدت

شکلر

۲۱,۲۱۰

۲۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۱۰

میان مدت

دفارا

۱۴,۲۴۰

۱۸,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد با توجه به افزایش نرخ فروش

۲۰

بلند مدت

کحافظ

۵,۰۳۰

۶,۵۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد با توجه به بهره‌برداری از طرح توسعه شرکت

۲۰

بلند مدت

شپنا

۷,۱۹۰

۹,۸۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

*سبدگردان آمیتیس

بازه زمانی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل معرفی

وزن پرتفو

بلندمدت

صندوق اندوخته آمیتیس

ایجاد درآمد ثابت و کاهش ریسک

۲۰%

صندوق سکه طلای کیان (گوهر)

تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری و کاهش ریسک

۲۰%

میان مدت

شپنا

۷,۱۹۰

۸,۰۰۰

چشم انداز مثبت صنعت و بهره برداری از طرح و پروژه های جدید

۱۰%

غمینو

۶,۸۸۰

۹,۰۰۰

افزایش قیمت محصولات

۱۰%

غدیس

۱۰,۰۱۰

۱۲,۵۰۰

تکنیکال مناسب

۱۰%

برکت

۱۱,۴۷۰

۱۷,۰۰۰

تکنیکال و p/nav  مناسب

۱۰%

فولاد

۵,۰۶۰

۶,۰۰۰

عرضه شمش فولاد در بورس کالا

۱۰%

کوتاه مدت

ثمسکن

۳,۱۳۴

۵,۲۰۰

تکنیکال مناسب

۵%

انرژی ۳

۳۲,۷۲۰

۳۹,۰۰۰

تکنیکال مناسب

۵%

*سبدگردان ویستا

بازه سرمایه گذاری

نماد

قیمت

هدف قیمتی

توضیحات

وزن در پرتفوی

میان مدت

کگاز

۱۰,۹۲۰

۱۵,۰۰۰

بهره برداری از طرح توسعه و پتانسیل سودآوری

۱۰%

میان مدت

سآبیک

۱۲,۱۳۰

۱۵,۰۰۰

پتانسیل سودآوری بالا

۱۰%

میان مدت

زگلدشت

۹,۴۲۰

۱۲,۰۰۰

تکمیل طرح توسعه طی سال جاری و پتانسیل سودآوری

۱۰%

میان مدت

چکاپا

۲,۵۱۲

۳,۰۰۰

دارای طرح توسعه و افزایش سودآوری

۱۰%

میان مدت

خریخت

۲,۹۳۷

۳,۸۰۰

پتانسل سودآوری بالا

۱۰%

بلند مدت

ثبات

۱۲,۸۴۵

-

بازدهی ثابت و بدون ریسک

۲۵%

بلند مدت

ویستا

۱۱,۴۳۴

-

برخورداری از پرتفوی بهینه

۲۵%

*سبدگردان ثنا

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل پر پتانسیل  بودن

وزن پرتفو

میان مدت

فباهنر

۲۳,۹۰۰ 

۳۰,۰۰۰

P/Eمناسب ، افزایش توان سود آوری

۱۵%

میان مدت

کیمیا

 ۵,۳۵۰

۷,۰۰۰

P/Eمناسب ، افزایش توان سود آوری

۱۵%

میان مدت

کرماشا

 ۵۹,۵۰۰

۷۰۰,۰۰۰

P/Eمناسب ، افزایش توان سود آوری

۱۵%

میان مدت

غدیس

۱۰,۰۱۰ 

۱۳,۸۰۰

P/Eمناسب ، افزایش توان سود آوری

۱۵%

بلند مدت

حسینا

 ۸,۹۰۰

۵۵,۰۰۰

P/Eمناسب ، افزایش فعالیت کانتینری کشور

۱۰%

بلند مدت

زفکا

 ۸,۹۴۰

۱۰,۰۰۰

P/Eمناسب ، کاهش قیمت های جهانی مواد اولیه

۱۰%

بلند مدت

وپست

۴,۲۱۶ 

۵,۵۰۰

P/Eمناسب ، افزایش توان سود آوری

۲۰%

کد خبر 23694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =