۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*تامین سرمایه امین

وزن

توضیحات

هدف

قیمت فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی

۶،۰۰۰

۴،۵۰۰

سرچشمه

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی گروه پالایش

۱۱،۰۰۰

۸۳،۳۱۰

پالایش

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی، برآورد سود ۱،۲۰۰ ریالی برای سال مالی جاری

۱۰،۰۰۰

۷،۲۱۰

شپنا

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، برآورد سود ۲،۴۰۰ ریالی برای سال مالی جاری

۲۰،۰۰۰

۱۱،۲۷۰

کقزوی

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی بعد از اصلاح سنگین قیمتی، برآورد سود  ۱،۲۵۰ ریالی برای سال مالی جاری

۷،۰۰۰

۴،۷۷۰

فافق

میان مدت

*خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

شستا

۱,۰۱۵

۱,۳۵۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

تجلی

۱،۵۰۸

۱,۷۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

ثنوسا

۵,۲۸۰

۶,۷۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۵

بلند مدت

تاصیکو

۹,۴۷۰

۱۱,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و P/NAV پایین نماد

۲۰

بلند مدت

خزامیا

۹,۴۱۰ 

۱۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۱۵

بلند مدت

زاگرس

۱۷۶,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

*مشاورسرمایه گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

شبندر

۹، ۱۷۰

۱۰، ۰۰۰

انتظار گزارش پایان سال ۱۴۰۰ مناسب باتوجه با افزایش قیمت نفت و اثر موجودی مناسب، نزدیکی مجامع جهت دریافت سود نقدی

۱۵

بوعلی

۸۸، ۰۴۰

۱۰۰، ۰۰۰

P/E آتی مناسب و نزدیک بودن مجامع عمومی سالانه جهت دریافت سود نقدی

۱۵

کرماشا

۶۳، ۵۲۰

۸۰، ۰۰۰

انتظار گزارش مناسب پایان دوره سال ۱۴۰۰ و P/E آتی مناسب

۱۵

بلند مدت

فولاد

۱۱، ۷۷۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره‌ای و ماهانه مناسب، P/E آتی  کم تر از ۵

۱۵

مدیر

۱۰,۵۹۸ 

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۸,۵۱۰ 

۱۰، ۰۰۰

P/E آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

قزوین

۵، ۳۵۲

۶، ۰۰۰

P/E آتی مناسب باتوجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت‌های قندی

۱۰

*کارگزاری تامین سرمایه نوین

افق زمانی

نماد

قیمت
امروز

هدف قیمت

درصد از پرتفو

کوته مدت

ونوین

۴، ۰۰۶

۶، ۰۰۰

تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

۱۰%

کوتاه مدت

سیدکو

۷، ۴۰۰

۹، ۰۰۰

P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه­ها (سیمان فیروزکوه)،  افزایش تقاضای  سیمان در فصل بهار و افزایش نرخ محصولات

۱۰%

میان مدت

شگویا

۱۲، ۵۲۰

۱۷، ۰۰۰

افزایش ظرفیت تولید شرکت، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی،   بازار انحصاری پت در ایران

۱۵%

میان مدت

پالایش

۸۳، ۳۱۰

۱۰۰، ۰۰۰

افزایش قیمت سهام موجود درصندوق و بالا رفتن NAV،   بهبود فوق العاده کرک اسپرد و افزایش سود آوری

۱۰%

میان مدت

صبا

۴، ۵۹۸

۶، ۰۰۰

سودآوری مناسب و تقسیم سود با سرمایه قدیم،

۱۰%

میان مدت

غدیس

۱۲، ۶۴۰

۱۴، ۵۰۰

افزایش ظرفیت، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب

۱۰%

میان مدت

ضستا ۷۰۰۳(اختیار خرید شستا)

۱۶۹

اعمال در سررسید

اهرم مناسب اختیار، فاصله کم تا نقطه سر به سر و زمان مناسب تا سررسید

۲%

بلند مدت

سپیدار

۲۲، ۰۵۰

۲۸، ۰۰۰

حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت

۸%

بلند مدت

فولاد

۱۱، ۷۷۰

۱۴، ۰۰۰

افزایش نرخ محصولات شرکت بر اثر جنگ اوکریان روسیه، P/E مناسب

۱۰%

بلند مدت

تاپیکو

۱۶، ۵۵۰

۲۰، ۰۰۰

زیر مجموعه های مناسب، افزایش سودآوری از طریق زیر مجموعه ستاره خلیج فارس به علت افزایش کرک اسپرد محصولات (بنزین، گازوئیل)

۱۵%

*مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

قاسم

۵,۱۳۳

۵، ۳۰۰

محدوده قیمتی جذاب و اصلاح مناسب سهم

۲۰

ساروم

۴۵,۸۶۰

۵۶، ۲۰۰

تقسیم سود و وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

بلند مدت

شپنا

۶,۸۱۰

۹، ۶۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

هرمز

۱۵,۹۸۰

۲۰، ۸۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

وبشهر

۷,۶۵۰

۹، ۳۰۰

وضعیت P/NAV مناسب سهم

۲۰

*سبدگردان مدبر آسیا

درصد از پرتفو 

 نماد

دلیل  

قیمت جاری

هدف قیمتی

کوتاه مدت

۷.۵

کیسون

وضعیت خوب تکنیکال و اصلاح شدید بلند مدت

         ۱,۶۲۸

         ۲,۱۰۰

۷.۵

خکرمان

شروع روند صعودی بلند مدت

         ۳,۵۸۴

         ۴,۳۰۰

میان مدت

۱۰

پالایش

وضعیت خوب NAV و قریب  الوقوع بودن تغییر اساسنامه و تبدیل شدن به صندوق با مدیریت فعال

        ۸۳,۳۷۰

      ۱۲۰,۰۰۰

۱۰

بورس

تکمیل اصلاح قیمتی و ادامه روند صعودی قیمت

         ۹,۵۱۰

        ۱۲,۰۰۰

۱۰

شبریز

وضعیت بنیادی مناسب شرکت و  قیمت های جهانی نفت

        ۱۶,۶۸۰

        ۲۵,۰۰۰

۱۰

ستران

وضعیت بنیادی زیرمجموعه‌ها و اصلاح قیمت زیاد

        ۲۶,۰۶۰

        ۳۱,۰۰۰

بلند مدت

۱۵

فجر

وضعیت مناسب بنیادی

۲۲، ۱۹۰

۴۰، ۰۰۰

۱۵

تاپیکو

تقسیم سود مناسب سود در مجمع عمومی و وضعیت مناسب سود آوری زیر مجموعه ها

۱۶، ۵۵۰

۲۵، ۰۰۰

۱۵

رمپنا

ارزش جایگزینی بالا

۱۷، ۹۴۰

۲۱، ۰۰۰

*سبدگردان هامرز

زمان بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

هامرز

۱۰,۱۶۵

ندارد

ایجاد درآمد ثابت و پایدار

۱۵%

کوتاه مدت

شبریز

۱۶,۶۸۰

۲۲,۰۰۰

رشد کرک اسپرد محصولات و عدم تعلق گیری سود تقسیمی به حق تقدم

۲۰%

میان مدت

فولاد

۱۱,۷۷۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و P/E پایین

۱۰%

میان مدت

خراسان

۱۲۸,۶۵۰

۱۶۰,۰۰۰

رشد سودآوری در اثر افزایش نرخ فروش و تعیین سقف خوراک و سوخت

۱۵%

میان مدت

خبهمن

۲,۰۱۲

۳,۲۰۰

افزایش سودآوری شرکت

۱۰%

بلند مدت

سپاها

۱۰,۶۳۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و افزایش نرخ فروش

۱۵%

بلند مدت

هجرت

۳۳,۸۵۰

۴۱,۰۰۰

افزایش نرخ فروش در نتیجه آزادسازی نرخ ارز

۱۵%

*سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۹,۱۷۰

۱۱,۰۰۰

چشم‌انداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود

۲۵

فولاد

۱۱,۷۹۰

۱۴,۵۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۲۰

ونوین

۴,۰۰۶

۵,۵۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۰۸۰

۱۷,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۱۱,۱۸۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*سبدگردان نوین نگر آسیا

زمان بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفوی

میان مدت

شبریز

۱۶، ۶۸۰ 

      ۲۵,۰۰۰

رشد قیمت جهانی نفت، انتظار گزارش سالانه مناسب به دلیل کرک‌اسپردهای مناسب در فصل زمستان و اثر موجودی پایان دوره

۲۰%

میان مدت

شپدیس

 ۱۷۶، ۵۰۰

      ۲۵۰,۰۰۰

ثبات قیمت های جهانی اوره، نسبت p/e مناسب

۲۰%

میان مدت

خبهمن

 ۲، ۰۱۲

        ۲,۵۰۰

تنوع محصولات و عرضه محصولات جدید

۲۰%

میان مدت

تیپیکو

 ۲۰، ۱۰۰

     ۲۵۰,۰۰۰

پرتفوی متنوع و منتفع شدن از حذف ارز ۴۲۰۰

۱۰%

میان مدت

غبشهر

 ۳، ۹۰۴

        ۴,۵۰۰

منتفع شدن از حذف ارز ۴۲۰۰

۱۰%

بلند مدت

فملی

 ۷، ۴۶۰

        ۸,۵۰۰

ثبات قیمت های جهانی، نزدیکی به فصل مجامع

۱۰%

بلند مدت

فولاد

 ۱۱، ۷۹۰

      ۱۵,۰۰۰

ثبات قیمت های جهانی، نزدیکی به فصل مجامع

۱۰%

*شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

ولصنم

۲,۷۰۰

۲,۹۰۰

پی بر ای کمتر ۵ واحدی سهم، افزایش سرمایه از تجدید

۲۰

شاملا

۱۴,۷۱۰ 

۱۷,۵۰۰

افتتاح طرح توسعه و پی بر ای زیر ۵

۱۵

سخاش

۷۴، ۰۸۰ 

۸۵۰۰۰

جهش نرخ های فروش در بورس کالا، ثبات هزینه ها

۱۵

بلند مدت

هرمز

۱۵، ۹۸۰ 

۲۲,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۱۵

شبصیر

۱۱۶، ۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰

چشم انداز مثبت سودآوری و تقسیم سود حداکثری

۱۰

شیران

۱۹، ۲۲۰

۳۰,۰۰۰

تداوم سودآوری سال جاری و تقسیم سود در مجمع پیشرو

۱۵

کد خبر 16450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =