۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۳
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*مشاورسرمایه گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

پارسیان

۳،۹۶۷

۵،۰۰۰

حجم معاملات مشکوک و وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

شپنا

۷،۲۳۰

۹،۰۰۰

افزایش کرک اسپرد محصولات و انتظار گزارش های سالانه و فصلی مناسب

۱۵

کرماشا

۶۳،۵۲۰

۸۰،۰۰۰

انتظار گزارش مناسب پایان دوره سال ۱۴۰۰ و p/e آتی مناسب

۱۵

بلند مدت

وغدیر

                        ۱۴,۰۸۰

۲۰،۰۰۰

p/nav  حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیر بورسی و احتمال عرضه شرکت های زیر مجموعه در بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۱

۱۵

مدیر

۹،۵۴۳

۱۵،۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۷،۹۰۰

۱۰،۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

کاوه

۱۲،۴۷۰

۲۰،۰۰۰

p/e اتی مناسب و ارزان بودن نسبت به سایر شرکت های تولید کننده فولاد میانی

۱۰

*سبدگردان سرمایه و دانش 

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۹,۴۲۰

۱۱,۰۰۰

چشم‌انداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود

۲۵

فولاد

۱۲,۱۲۰

۱۴,۵۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۲۰

ونوین

۴,۰۰۷

۵,۵۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۶۳۰

۱۷,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۱۱,۷۴۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*سبدگردان داریک‌پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

ورنا

۵،۹۳۰

۷،۵۰۰

بهبود شرایط پرتفو

۲۰

شتران

۵،۹۶۰

۷،۵۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

خودرو

۲،۴۶۸

۳،۴۰۰

انتظار بهبود عملیات

۱۵

قثابت

۲،۴۲۵

۳،۵۰۰

ارزش بالای دارایی ها و بهبود عملیات

۱۵

واتی

۱۰،۲۵۰

۱۲،۰۰۰

ارزش بالای دارایی ها

۱۵

بلند مدت

فراز

۱۴،۸۷۷

۱۸،۲۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

داریک

۱۲،۵۳۱

۱۵،۰۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

*مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وتوشه

۶,۶۰۰

۷,۶۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

افق

۵۲,۶۶۰ 

۷۰,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

دسبحان

۹,۵۵۰    

۱۲,۲۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

ونیکی

۱۰,۱۵۰ 

۱۳,۹۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

تاصیکو

۱۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

کهمدا

۱۱,۹۷۰ 

۱۴,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

*تامین سرمایه امین

وزن

توضیحات

هدف

قیمت فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی

۶،۰۰۰

۴،۳۶۶

سرچشمه

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی گروه پالایش

۱۱،۰۰۰

۸۴،۵۵۰

پالایش

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و پایین بودن نسبت قیمت به سود

۱۲،۰۰۰

۹،۴۲۰

شبندر

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، ، برآورد سود ۲،۴۰۰ ریالی برای سال مالی جاری

۲۰،۰۰۰

۱۲،۳۵۰

کقزوی

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی بعد از اصلاح سنگین قیمتی، برآورد سود  ۱،۲۵۰ ریالی برای سال مالی جاری

۷،۰۰۰

۴،۷۶۸

فافق

میان مدت

*سبدگردان کارا

بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل بر پر پتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

شستا

۱,۰۶۵

۱,۴۰۰

وضعیت بنیادی و تکنیکال مناسب سهم

۱۵%

میان مدت

تیپیکو

۲۱,۸۰۰

۲۶,۰۰۰

پرتفوی متنوع و منتفع شدن از حذف ارز ۴۲۰۰

۱۵%

میان مدت

غشهداب

۳,۰۲۶

۴,۳۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم و  منتفع شدن از حذف ارز ۴۲۰۰

۱۵%

میان مدت

خساپا

۲,۳۴۲

۲,۸۰۰

تاثیر مثبت خصوصی سازی شرکت

۱۵%

میان مدت

وغدیر

۱۴,۶۳۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت p/nav و رشد زیر مجموعه ها

۱۰%

میان مدت

شپنا

۷,۲۳۰

۹,۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۱۰%

بلند مدت

هرمز

۱۶,۶۱۰

۲۱,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، ریسک پایین، پیش بینی افزایش نرخ محصولات

۱۰%

بلند مدت

خراسان

۱۳۲,۲۳۰

۱۸۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، پیش بینی افزایش حاشیه سود

۱۰%

*کارگزاری بانک صنعت و معدن

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

ولصنم

۲,۶۷۷

۲,۷۵۰

پی بر ای کمتر ۵ واحدی سهم، افزایش سرمایه از تجدید

۲۰

شاملا

۱۵,۵۵۰

۱۷,۵۰۰

افتتاح طرح توسعه و پی بر ای زیر ۵

۱۵

سخاش

۷۰,۲۱۰

۸۵۰۰۰

جهش نرخ های فروش در بورس کالا، ثبات هزینه ها

۱۵

بلند ‌مدت

هرمز

۱۶,۶۱۰

۲۲,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۱۵

شبصیر

۱۳۰,۳۰۰

۱۵۵,۰۰۰

چشم انداز مثبت سودآوری و تقسیم سود حداکثری

۱۰

شیران

۲۰,۰۲۰

۳۰,۰۰۰

تداوم سودآوری سال جاری و تقسیم سود در مجمع پیشرو

۱۵

*کارگزاری بانک سپه

نماد

قیمت روز

هدف

دلیل معرفی

زمان

زفکا

۱۰,۱۰۰

۱۱,۹۸۰

حدف ارز ۴۲۰۰

کوتاه مدت

سپید

۲۴,۲۹۰

۲۸,۴۰۰

حذف ارز ۴۲۰۰

کوتاه مدت

کلوند

۲۶,۱۲۰

۳۴,۸۰۰

وضعیت مناسب بنیادی

میان مدت

تیپیکو

۲۱,۸۰۰

۲۶,۰۰۰

حدف ارز ۴۲۰۰ و تقسیم سود مجمع

میان مدت

شپنا

۷,۲۳۰

۹,۶۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و کرک اسپرد

میان مدت

شستا

۱,۰۶۵

۱,۳۸۰

مناسب ورود از نظر تکنیکالی

میان مدت

سفار

۷۴,۶۹۰

۱۰۵,۰۰۰

شایعات پیرامون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

بلند مدت

فولاد

۱۲,۱۲۰

۱۵,۰۰۰

مناسب از نظر بنیادی

بلند مدت

*سبدگردانی تامین سرمایه کاردان

سهام پیشنهادی

دوره بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

زپارس

۳۶،۶۰۰

۵۰،۰۰۰

حذف ارز ۴۲۰۰ - پتانسیل سودآوری بالا

۲۰%

کوتاه مدت

سیمرغ

۳۰،۳۶۰

۵۰،۰۰۰

حذف ارز ۴۲۰۰ - پتانسیل سودآوری بالا

۲۵%

میان مدت

شکام

۳۴،۴۰۰

۵۲،۰۰۰

افزایش نرخ محصولات

۲۰%

میان مدت

فولاد

۱۲،۱۲۰

۱۴،۵۰۰

افزایش نرخ محصولات- توان سود سازی بالا

۲۰%

میان مدت

های وب

۱۰،۱۱۰

۱۴،۰۰۰

انعقاد قرارداد - پتانسیل افزایش درآمد

۱۵%

*کارگزاری نماد شاهدان

زمان بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پر پتانسیل بودن

وزن پورتفو

میان مدت

شپنا

۷،۲۳۰

۱۰،۰۰۰

رشد کرک اسپرد محصولات و طرح های توسعه پیش رو

۱۵%

میان مدت

وتجارت

۲،۱۶۴

۳،۰۰۰

وضعیت مناست تکنیکال نماد

۱۵%

میان مدت

کچاد

۱۶،۰۱۰

۲۰،۰۰۰

بهبود عملکرد تولید و فروش

۱۵%

بلند مدت

شستا

۱،۰۶۵

۱،۸۰۰

قیمت مناسب نماد پس از افزایش سرمایه نسبت به زیر مجموعه‌ها

۲۰%

بلند مدت

فملی

۷،۳۷۰

۱۲،۰۰۰

بهبود وضعیت فروش و چشم انداز مثبت بازار جهانی

۱۵%

بلند مدت

فولاد

۱۲،۱۲۰

۲۰،۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی

۲۰%

*سبدگردان آرمان اقتصاد

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

فاسمین

۲۰،۰۸۰

۲۵،۰۰۰

انتشار گزارش ۱۲ ماهه جذاب و تقسیم سود بالا

۱۰%

کوتاه مدت

بترانس

۲،۳۳۱

۳،۲۰۰

انتشار گزارش ۱۲ ماهه جذاب و وضعیت تکنیکال سهم

۱۰%

میان مدت

تاصیکو

۱۰،۰۰۰

۱۵،۰۰۰

P/e و p/nav پایین و تقسیم سود بالا

۲۰%

میان مدت

صبا

۴،۹۳۱

۷،۵۰۰

P/eوp/nav پایین و تقسیم سود بالا

۲۰%

بلند مدت

شجم

۱۱،۸۷۰

۲۰،۰۰۰

P/eمناسب و طرح های توسعه جذاب

۲۰،%

بلند مدت

فوکا

۱۵،۳۵۰

۳۰،۰۰۰

تغییرات مدیریتی و تولید با ۳۰% ظرفیت

۲۰%

کد خبر 16743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =