۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۸
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*کارگزاری بانک صنعت و معدن 

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

کزغال

۲۱،۱۵۰

۲۷،۵۰۰

اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری ۱۴۰۱

۲۰

ولصنم

۲،۹۷۷

۳،۸۰۰

کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت

۲۰

هرمز

۱۶،۲۹۰

۲۴,۰۰۰

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

۲۰

بلند مدت

شیران

۲۰،۷۹۰

۳۰,۰۰۰

تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته

۲۰

سفار

۸۸،۸۵۰

۱۲۵،۰۰۰

بالاترین نرخ فروش بورس کالا +تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی

۲۰

*کارگزاری سهام بارز

سهام پیشنهادی

دوره بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

ریسک شرکت

کوتاه مدت

بفجر

۲۱,۰۵۰

۳۰تا ۶۰ درصد

افزایش بالای نرخ محصولات

بازبینی مجدد نرخ محصولات و کاهش آن

میان مدت

شپنا

۷,۱۰۰

۲۰تا ۶۰ درصد

به بهربرداری از طرح توسعه و افزایش کیفیت گازوئیل که منجر به افزایش حاشیه سود می شود.

کاهش نرخ نفت و کرک اسپرد

میان مدت

ستران

۳۱,۴۱۰

۴۰تا ۶۰ درصد

افزایش نرخ سیمان و رسیدن به فصل تقاضای محصول

افزایش بی رویه هزینه انرژی

میان مدت

تاپیکو

۱۷,۲۹۰

۴۰تا ۶۰ درصد

اکثر شرکت های زیر مجموعه دارای طرح توسعه هستند/ رشد سریع سودآوری ستاره خلیج فارس/ عرضه احتمالی ستاره خلیج فارس در بورس

ریسک خاصی ندارد

میان مدت

بمپنا

۸,۲۴۰

۳۰ تا ۶۰ درصد

احتمال رشد نرخ برق

عدم افزایش مناسب نرخ برق

میان مدت

وبملت

۳,۸۳۳

۲۰ تا ۵۰ درصد

موجودی بالای ارزی / عرضه احتمالی شرکت های زیر مجموعه در بورس

آشکار کردن هزینه های غیر مترقبه

میان مدت

شبندر

۹,۱۶۰

۲۰تا ۵۰ درصد

افزایش نرخ و مقدار فروش

کاهش نرخ نفت و کرک اسپرد

میان مدت

سپاها

۱۱,۱۸۰

۴۰تا ۶۰ درصد

افزایش نرخ سیمان و رسیدن به فصل تقاضای محصول

افزایش بی‌رویه هزینه انرژی

*سبدگردان سرمایه و دانش 

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

۹,۱۶۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

فولاد

۱۱,۷۱۰

۱۴,۰۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

۱۰

ونوین

۳,۷۳۹

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب بانک

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۴,۹۹۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

۲۰

وپترو

۱۱,۷۹۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

۱۵

سشرق

۸,۷۹۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی خوب و انتظار رشد سودآوری

۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

۱۵

*تامین سرمایه کاردان

سهام پیشنهادی

دوره بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

شتران

۵۵۹۰

۶۷۰۰

وضعیت بنیادی مناسب- رشد سودآوری

۳۰%

میان مدت

تاصیکو

۱۱۱۴۰

۱۲۷۰۰

رشد سودآوری شرکت های زیرمجموعه

۲۰%

بلند مدت

سصوفی

۱۹۹۲۰

۳۲۰۰۰

افزایش نرخ محصول و رشد سود

۲۰%

بلند مدت

شکام

۳۳۱۵۰

۴۰۰۰۰

رشد سودآوری

۳۰%

*کارگزاری بانک رفاه

درصد از پرتفوی

دلیل معرفی

هدف

قیمت

بازدهی

نماد

۱۰

 انتشار اخبار مثبت و وضعیت تکنیکالی مناسب

۶,۰۰۰

۴,۸۱۶

کوتاه مدت

وساپا

۱۵

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

۳۰,۰۰۰

۱۸,۵۹۰

میان مدت

هجرت

۱۵

وضعیت مناسب از نظر تکنیکالی و وضعیت بنیادی مناسب

۱۶,۰۰۰

۱۲,۳۸۰

میان مدت

سمازن

۱۵

وضعیت بنیادی مناسب وانتظار رشد قیمت نفت حداقل تا یکسال آینده و کرک اسپرد مناسب

۱۰,۰۰۰

۷,۱۰۰

بلند مدت

شپنا

۲۵

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

۱۱۰,۰۰۰

۹۸,۲۱۰

بلند مدت

بوعلی

۲۰

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

۱۶,۰۰۰

۱۱,۷۱۰

بلند مدت

فولاد

*شرکت رادمان سرمایه

وزن پرتفو

دلیل بر پرپتانسیل بودن

هدف

قیمت روز
(ریال)

نماد

افق زمانی

۲۰%

افق سودآوری مناسب

۴,۲۰۰

۱,۹۸۹ 

ورازی

۱۵%

تراز مثبت عملیاتی

۱۵,۰۰۰

۱۰,۳۱۰

خزامیا

میان مدت

۲۰%

افق سودآوری مناسب

۶۵,۰۰۰

۵۰,۹۷۰

انرژی۳

۲۵%

وضعیت بنیادی مناسب

۴۳,۰۰۰

۳,۵۴۰

پارسیان

۲۰%

وضعیت بنیادی مناسب

۲۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۰

وصندوق

بلند مدت

*سبدگردان داریوش

افق زمان

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

                             توضیحات

میان مدت

کرماشا

۶۷,۳۴۰

۷۵,۰۰۰

طرح توسعه

۱۵%

میان مدت

قهکمت

۷,۷۹۰

۱,۰۰۰

افزایش نرخ شکر

۱۰%

میان مدت

سدور

۶,۹۹۰

۹,۰۰۰

چشم انداز رشد قیمت سیمان و سطح ارزندگی مناسب نسبت به سایر سیمانی ها

۱۰%

بلند مدت

کزغال

۲۱,۱۵۰

۳۰,۰۰۰

ورود به پهنه جدید با کیفیت و طرح توسعه

۲۰%

بلند مدت

سپید

۲۰,۳۹۰

۳۰,۰۰۰

افزایش سهم از بازار و کاهش بهای تمام شده

۱۵%

بلند مدت

تاصیکو

۱۱,۱۴۰

۲۰,۰۰۰

سرمایه گذاری های غیر بورسی با کیفیت

۲۰%

بلند مدت

داریوش

۱۱,۳۵۰

-

_

۱۰%

*تامین سرمایه خلیج فارس 

افق زمانی

نماد

قیمت روز - ریال

هدف قیمتی - ریال

توضیحات

وزن پرتفو

میان مدت

کزغال

۲۱,۱۵۰

۲۵,۸۰۰

برآورد سود مناسب، اجرای برنامه اورهال در سال گذشته و رشد تولید در سالجاری

۱۵%

فاذر

۱,۰۸۰

۱,۳۵۰

وضعیت مناسب تکنیکالی سهم

۱۰%

شکام

۳۳,۱۵۰

۴۰,۰۰۰

راه اندازی طرح توسعه در سالجاری، تنوع محصول و رشد سودآوری

۱۵%

شبهرن

۱۴,۳۱۰

۲۰,۹۳۰

وضعیت بنیادی و چشم انداز سودآوری مناسب

۱۰%

بلند مدت

شپنا

۷,۱۰۰

۹,۸۰۰

رشد سود ناشی از طرح کیفی سازی گازوییل، رشد شدید کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی

۲۵%

آریا

۸۱,۱۵۰

۹۹,۰۰۰

راه اندازی طرح توسعه پلی اتیلن در سال ۱۴۰۲، رشد قیمت ارز

۲۵%

*سرمایه‌گذاری بیمه نوین 

بازدهی

نماد

قیمت

هدف قیمتی

دلیل معرفی

درصداز پرتفوی

میان مدت

رمپنا

۱۸,۰۵۰

۲۰,۰۰۰

پتانسیل افزایش نرخ برق-نرخ تسعیر ارز و بنیاد قوی

۱۵%

میان مدت

فغدیر

۲۱,۸۵۰

۲۵,۰۰۰

پتانسیل سودآوری بالا و افزایش سرمایه

۱۵%

میان مدت

غنوش

۱۳,۰۷۰

۱۷,۰۰۰

پتانسیل شناسایی سود حاصل از فروش دارایی

۱۵%

میان مدت

خساپا

۱,۸۸۳

۲,۵۰۰

تاثیر مثبت عرضه بلوک های دولت

۱۵%

میان مدت

وبصادر

۱,۸۰۰

۲,۳۰۰

تراز مثبت ارزی- وضعیت مناسب دارایی ها-پتانسیل شناسایی سود از محل واگذاری دارایی

۱۰%

بلند مدت

شستا

۹۷۹

۱,۲۰۰

مناسب بودن قیمت و عدم رشد این نماد علی رغم رشد شرکت های زیرمجموعه

۱۵%

بلند مدت

فملی

۷,۵۲۰

۹,۵۰۰

رشد نرخ دلار و وضعیت مناسب بنیادی

۱۵%

کد خبر 18129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =